We hebben ons uiterste best gedaan

We hebben ons uiterste best gedaan

Ondanks de constante zorg en aandacht die we aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Werkeninhetbeton.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Werkeninhetbeton.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of met de tijdelijke onmogelijkheid om Werkeninhetbeton.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Werkeninhetbeton.nl staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Werkeninhetbeton.nl behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Werkeninhetbeton.nl.